FAQ

Få svar på de vanligaste frågorna

Allmänna frågor om vårt plagiatverktyg

Uppladdade dokument sparas inte i vår databas utan användarens medgivande. Tänk på att andra plagiatverktyg (särskilt sådana som är gratis) kommer att spara ditt dokument i sin databas.

Nej. Du kan använda vårt plagiatverktyg med fullständig tillit för sekretess.

Nej. Det finns inga begränsningar för att använda vårt system. Tvärtom erbjuder vi möjligheten att kontrollera dokument skrivna på vilket språk som helst, inklusive dokument som innehåller flera språk. Våra algoritmer kan hitta omskrivna matchningar och bra och dåliga citeringar. Läs mer om våra unika funktioner här

Vårt plagiatverktyg är öppet för alla.

Våra algoritmer för att upptäcka plagiat upptäcker mer – inte bara text som kopierats och klistrats in, utan också omskrivet plagiat, liksom bra och dåliga citat. Vid denna tidpunkt känner vi inte till någon annan tjänst för plagiatupptäckt som kombinerar så många faktorer i sin sökning som vi gör. Vi sparar inte några uppladdade dokument i vår databas; användare har full säkerhet och sekretess. Vi har inga begränsningar för dokumentöverföringar. Inga begränsade uppladdningar per dag, dokumentlängd eller långvarig kontroll. Vi jämför uppladdade dokument med över 14 biljoner webbsidor, böcker, tidskrifter, artiklar, studentarbeten och rapporter. Vår databas är den största konstaterade jämförande basen över hela världen. Vårt system har förbättrat poängsättningen för slutresultaten.

Vanliga frågor om plagiatverktyg
Frågor om plagiatverktyg

Plagiatverktyget i sig

Vårt plagiatverktyg jämför varje uppladdat dokument med över 14 biljoner webbsidor, böcker, artiklar, studentarbeten och annat material. För att kontrollera dokumentet måste du spendera poäng. Du kan ladda upp dokument i valfri storlek (i sidor). När kontrollen har börjat levereras dina resultat inom några minuter (kontrolltiderna kan variera och i vissa fall kan det ta längre tid än vanligt.) Så fort kontrollen är klar kommer du att kunna se:

– likhets- och koncentrationspoäng.

– en detaljerad rapport med markerade likheter och länkar till källorna.

Vårt plagiatverktyg jämför uppladdade dokument med över 14 biljoner webbsidor, böcker, artiklar, tidskrifter, rapporter, forskningsuppsatser och studentarbeten. Det är den största konstaterade skanningsbasen bland plagiatupptäcktstjänster över hela världen.

Du kan ladda upp i .docx, .doc, .pdf, .odt, .rtf, .pages-format.

Resultaten

Du kommer att få följande:

Likhetspoäng. Denna poäng visar mängden möjligen plagierad text jämfört med all annan text. Till exempel betyder 50 procent att halva ditt dokument har likheter med originaldokument.

Koncentrationspoäng. Denna poäng visar hur stor fördelning matchningarna har i dokumentet. En låg poäng signalerar att matchningar finns i små meningar (med låg sannolikhet att vara plagierade). En hög poäng signalerar att matchningarna är stora och med högsta sannolikhet plagierade.

Markerade matchningar. Den matchande texten kommer att markeras med färg så att det är lättare för dig att hålla fokus på de mest kritiska delarna av ditt dokument.

Originalkällor. Alla matchningar har länkar till sina ursprungliga källor.

Det finns två sätt att hantera plagiat; antingen citera de plagierade meningarna på rätt sätt, eller ta bort dem helt från dokumentet.

Vi rekommenderar att du inte överstiger en likhetspoäng på 5 procent och inte mer än en enstjärnig koncentrationspoäng. Anledningen till detta är att i de flesta fall behandlas matchningar upp till 5 procent som ”tekniska” (många vanligt förekommande fraser, till exempel ”Sverige”). Om du får en poäng som är högre än rekommenderat, gör du några ändringar och kontrollerar ditt dokument igen.

Plagiatverktyg fråga