Plagiatkontrollantfunktioner

Hitta de fantastiska funktionerna i vår plagiatkontrollant

Avancerad poängräkning

Istället för att bara använda oss av likhetspoäng, erbjuder vi dig många olika poäng för att hjälpa dig att utvärdera dokumentet.

Plagiarism checker advanced scoring

Alla rapporter kommer med en likhetspoäng. Denna poäng visar hur många likheter som finns i ditt dokument.

Likhetspoängen räknas ut genom att dela antalet matchande ord med antalet totala ord.

Om ditt dokument till exempel innehåller 1000 ord och likhetspoängen är 21%, betyder det att det finns 210 matchande ord i ditt dokument.

Plagiatlikhetspoäng

Denna poäng visar dig plagiatrisken i ditt dokument. I allmänhet utvärderar poängen storleken på likheter. Ju större likhetsblocket är, desto större är plagiatrisken.

Exempelvis, om vi har ett dokument bestående av 100 sidor med endast 1% likhet. Om alla likheter endast finns på en sida, kommer vår plagiatriskpoäng att visa det högsta värdet. Du kommer att uppmärksammas om möjliga plagiatinstanser med lågt likhetsvärde.

Vår forskning har visat att denna funktion upptäcker plagiat med en exakthet på 94%.

Plagiatriskpoäng

Omskrivning är den växande plagiatmetoden. För att hantera omskrivning lade vi därför till en omskrivningspoäng.

Poängen visar vilken del av texten som har skrivits om.

Omskrivningspoängen ligger vanligtvis mellan 1% och 8%. En hög omskrivningspoäng kan signalera plagiat. Var uppmärksam på höga omskrivningspoäng.

Omskrivningsplagiatpoäng

Citering är vad som består av ett bra dokument. Några bra citeringar kan dock vara en del av det större likhetsblocket.

För sådana fall har vi introducerat konceptet felaktiga citat.

Felaktiga citat visar hur många citat som bara är delar av större likheter som finns i dokumentet.

Felaktigt citat

Citat är en del av varje dokument. Att citera andra dokument ger dokumentet trovärdighet.

Vi identifierar citat och markerar dem med grön färg. Detta gör det enkelt att urskilja bra citat från andra likheter.

Citat

Dokumentets trovärdighet kan också bedömas utifrån antalet matchningar.

Tänk dig att du har två dokument med 10% likhet framför dig. Vilken kommer att se mer trovärdig ut för dig – den där hela 10 procenten togs från enbart en källa eller den där likheter kommer från tiotals eller hundratals olika källor?

Plagiatmatchningar

Snabbpoängen är en helt ny poäng som hjälper till att grundligt utvärdera det uppladdade dokumentet på några sekunder.

Utvärderingen med snabbpoäng är kostnadsfri. Snabbpoängen beräknar matchande fingeravtryck och utvärderar likhetspoängen grundligt.

Snabbpoängen visas på några sekunder. Så fort du laddar upp din fil kommer snabbpoängen att visas nästan direkt.

Snabbt plagiatpoäng

Markerade matchningar

Om någon form av plagiat hittas i ditt dokument kommer det att markeras för din översyn och korrigering. Vårt plagiatkontrollsystem tillhandahåller vissa funktioner som hjälper dig att redigera och korrigera ditt dokument – notera att bra citat kommer att markeras med grön färg, omskrivningar i orange och felaktiga citat i lila.

Exempel på markerat plagiat

Plagiarism checker sources matches

Synliga källor

Vår plagiatkontrollant kommer att lägga in länkar till källorna på de matchade delarna i ditt dokument. Dessa länkar gör det möjligt att korrigera felaktiga citat, ord och omskrivningar i ditt dokument. Om du är säker på att dina citat har placerats korrekt i ditt dokument kommer en enkel verifiering från dig att göra det möjligt för dig att fortsätta med din dokumentgranskning och nedladdning.


Omskrivningsupptäckt

Vårt systems förbättrade teknik upptäcker inte bara kopiera-och-klistra-in-plagiat, utan också omskrivet plagiat. Om du får en hög omskrivningspoäng är det viktigt att du noggrant och grundligt granskar ditt dokument för att undvika risk för plagiat.

Exempel på plagiatupptäckt

Upptäckt av felaktiga citat

Upptäckt av felaktiga citat

Vissa citat kan kännas igen som plagiat av lärare, så det är viktigt att kontrollera dokumentet för korrekt citering för att undvika otrevliga konsekvenser.

Vår plagiatkontrollant låter dig veta vilka citat som är bra – de kommer att markeras med grön färg. Den kommer också att markera alla citat som kan kännas igen som plagiat med lila färg, således vet du vilka citat du behöver ändra.


Flerspråkig upptäckt

Även om ditt dokument är skrivet på flera olika språk kan vårt flerspråkiga system upptäcka plagiat. Detta är anledningen till att vårt plagiatkontrollsystem är känt som det nationella plagiatkontrollsystemet i flera olika länder.

Flerspråkig plagiatkontroll